O NAMA

NIDŽA-MONT DOO Starčevo →

Šifra delatnosti: 7112
– Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje.

Firma Nidža-Mont d.o.o. je osnovana 2008. godine, a osnivač i vlasnik je g-din Milojica Ćirković. Delatnost firme je mašinska obrada metala, izvođenje radova za objekte termotehničkih, termoenergetskih, procesnih i gasnih inatalacija, za objekte za preradu nafte i gasa i izrada procesne opreme...

Takođe, firma je vlasnik celokupne opreme, mašina, uređaja i alata koji su pripadali HIP Petroremont Pančevo, i samim tim je preuzela i veći deo njihovog proizvodnog programa. Sa timom stručnjaka uneto je i njihovo višedecenijsko iskustvo u proizvodnji.

Sertifikati i licence →

- za sistem menadžmenta prema EN ISO 9001:2008 – montaža i održavanje termotehničkih, termoenergetskih, industrijskih i petrohemijskih objekata, kao i mašinsku obradu metala

- kvalifikacija pogona za zavarivanje prema DIN EN ISO 3834-2

- Licenca za građenje, odnosno izvođenje radova za objekte, I030M1.

TUV Profi Certificate     TUV Rheinland

Lokacija →

Naše proizvodne hale su smeštene u zoni hemijske industrije Pančeva. Značajno je napomenuti da se nalazie na udaljenosti od oko 500 m od "Specijalna luka" doo Pančevo, koja je povezana sa panevropskim Koridorom 7(kako se naziva plovni vodni put koji se kanalom Rajna-Majna-Dunav proteže od Severnog do Crnog mora), zatim sa panevropskim drumskim Koridorom 10, kao i sa Železnicom Srbije (Specijalna luka raspolaže ranžirnom železničkom stanicom). Kroz jednu od naših proizvodnih hala prolazi železnički kolosek koji je povezan mrežom železničkog transporta.

Biografija osnivača

Milojica Ćirković

Osnivač i vlasnik
Milojica Ćirković
Rođen je 07.01.1971. godine u selu Žunjevići kod Novog Pazara. Osnovnu školu završio je u Starčevu, a srednju Mašinsku školu u Pančevu. Radno iskustvo započeo je 1991. godine radeći u struci u firmi Termoelektro. Zatim 1993. godine prelazi u firmu Hopex sa centrom u Rusiji, a od 1998. do 2007. godine angažovan je u Montaži-Minel. U firmi Termoelektroprojekt 2007-e godine biva izabran na mesto direktora montaže. 2008. godine osniva sopstvenu firmu NIDŽA-MONT DOO koja uspešno realizuje radove u Srbiji, Rusiji i Rumuniji.
Nidža Mont USB

Kadrovski resursi

Kadrovska struktura

Nidža-mont d.o.o. Starčevo


Strukturu zaposlenih čine pretežno KV, VKV i visoko obrazovani radnici mašinske, građevinske, elektro i instrumentalne struke.

Olovka

PROIZVODNI PROGRAM PROCESNE OPREME

Proizvodni program procesne opreme obuhvata projektovanje, demontažu, montažu, izradu i remont izmenjivača toplote:

Proizvodni proces - slika 1
 • SA INTEGRALNIM CEVNIM PLOČAMA
 • SA PLIVAJUĆOM GLAVOM
 • SA "U" CEVIMA
 • SA POMERENIM CEVNIM SNOPOM
 • CEV U CEV

kao i demontažu, montažu, izradu i remont svih tipova stabilnih posuda pod pritiskom, rezervoara, kolona, cevovoda i prateceg grejanja. Navedene vrste procesne opreme izrađuju se prema sopstvenoj projektno – tehničkoj dokumentaciji ili prema overenoj dokumentaciji naručioca, a za vrlo različite zahteve radnih uslova.


U pogledu radnih uslova do sada proizvedena procesna oprema ispunjavala je sledeće radne zahteve:

Proizvodni proces - slika 2
 • RADNI PRITISCI FLUIDA OD PUNOG VAKUMA DO 300 BAR
 • RADNA TEMPERATURA FLUIDA OD -196°C DO 1100°C
 • RADNI FLUIDI: voda, vazduh, vodena para, azot, kiseonik, sintezni gas, amonijak, amonijum–nitrat, azotna kiselina, etan, butan, propan, propilen, etil-hlorid, etilen-dihlorid, metan, metanol, prirodni gas, ugljovodonici, ugljen-dioksid, ugljen-monoksid, sumporna kiselina, sirćetna kiselina, hlor, hlorovodonik, lužina, karbamid, ulje, toulen, kvenč ulje...


Za izradu procesne opreme koriste se materijali: sve vrste ugljeničnih, niskolegiranih, visokolegiranih i plakiranih čelika, inkonel, manaurit, uranus, titan, bakar, mesing, aluminijum i dr.


Tehnologija izrade i kontrole procesne opreme bazira se na savremenim tehničkim metodama predviđenim srpskim i drugim priznatim svetskim standardima i propisima. Proizvedena oprema se isporučuje sa kompletnom atestnom i kontrolnom dokumentacijom koja obezbeđuje potpunu identifikaciju ugrađenog materijala, dimenzione kontrole pri izradi, kvaliteta zavarenih spojeva, kvalifikovanosti zavarivača, ispitivanja na hermetičnost i čvrstoću i sa osnovnom zaštitom od korozije.Za izradu procesne opreme DOO NIDŽA-MONT raspolaže pored standardnih i specijalnim mašinama, uređajima i alatima od kojih poseban značaj imaju:Proizvodni proces - slika 3
PREGLED MAŠINA ZA OBRADU STRUGANJEM I REZANJEM SA OSNOVNIM KARAKTERISTIKAMA
klikmite za prikaz
REFERENC LISTA PROCESNE OPREME IZRADJENE U NAŠOJ RADIONICI "NIDŽA MONT"
klikmite za prikaz
 • Horizontalna i koordinatna bušilica
 • Plazma aparat za sečenje visokolegiranih čelika do 120 mm debljine
 • Konzolni aparat za automatsko zavarivanje do 150 mm, debljine i maksimalnog prečnika cilindra do 5000 mm, sa mogućnošću plakiranja i argonskog zavarivanja
 • Aparatura za termičku obradu zavarenih spojeva sa elektronskim programatorom
 • Uređaj za ultrazvučno ispitivanje homogenosti materijala
 • Niz specijalnih alata i uređaja za formiranje cevnih snopova, kontrolu i ispitivanje


Sa ovakvim mašinama, uređajima i alatima i njihovim proizvodnim mogućnostima i kapacitetima, kao i dugogodišnjim iskustvom stručnjaka omogućena je uspešna pojedinačna i linijska izrada procesne opreme.

   

SERTIFIKATI I LICENCE

Firma Nidža-mont doo DOO je sertifikovana za sistem menadžmenta prema EN ISO 9001:2008, a za oblast: montaža i održavanje termotehničkih, termoenergetskih, industrijskih i petrohemijskih objekata, kao i mašinsku obradu metala. Takođe, sertifikovala je i svoj pogon za zavarivanje prema DIN EN ISO 3834-2, a poseduje i licencu za građenje , odnosno izvođenje radova za objekte I030M1.

Sertifikati

Galerija

KONTAKT

KONTAKT


SEDIŠTE

Ul. Partizanska 97

26232 Starčevo

Tel: +381 13 63 28 97

Fax: +381 13 63 15 29

POSLOVNICA

Ul. Spoljnostarčevačka 80

26000 Pančevo

Tel: +381 13 36 69 78

Tel: +381 13 36 77 02